Amant

Afdelingsmanager Amant, De Horizon

Periode:1april 2003- 1 juli 2008

Werkzaamheden:

  • Begeleid een veranderingsproces van een somatisch ingerichte afdeling naar een woonvorm voor begeleid zelfstandig wonen voor cliënten met een Niet Aangeboren Hersenletsel in de leeftijd van 20-55 jaar
  • Breng de vastgelopen teamsamenwerking weer op gang

Resultaat:

  • Een krachtig team
  • Er is een ontwikkelingsgerichte methodiek ontwikkeld, waarin vraaggericht en cliëntgericht wordt gewerkt; de BOA methode (behouden, ontwikkelen en aansluiten bij vaardigheden)
  • Er is een cliëntenbeleidscommissie opgericht

Aanbevelingen:

Aly Wolsink Baardslag (Locatiemanager): Hilde’s competenties liggen op het gebied van het enthousiasmeren van cliënten en medewerkers om nieuwe dingen te proberen. Zij heeft veel daadkracht en doorzettingsvermogen. Zij heeft een traditionele afdeling veranderd in een team die zorgt voor een persoonlijke leefstijl voor de cliënten. Samen met haar medewerkers heeft zij wonen als thuis gerealiseerd. “Gewoon waar het kan en bijzonder waar het moet”. Hilde maakt bij het behalen van resultaten gebruik van de competenties van haar personeel. Door haar stijl van leidinggeven en communiceren betrekt zij de medewerkers en cliënten in het uitwerken van beleid. In tegenstelling tot vroeger wordt bij de Horizon nu vraaggericht gewerkt, de wensen en de vragen van de cliënt zijn het vertrekpunt. Cliënten krijgen nu meer ruimte hun eigen leven in te richten. Voor het personeel is het plezier in het werk toegenomen, het verloop en het ziekteverzuim zijn verminderd.

Team de Horizon:Wellicht bent u binnen uw instelling of bedrijf op zoek naar een gedreven persoon met doorzettingsvermogen. Dan kunnen wij u mevrouw Hilde Bellaard van harte aanbevelen. Hilde Bellaard is 5 jaar werkzaam geweest op de Horizon in de functie van afdelingsmanager. De Horizon is een woonvorm voor mensen tussen de 18 en 55 jaar met een Niet Aangeboren Hersenletsel. Op de Horizon heeft zij bewezen dat zij over zeer veel bijzondere capaciteiten beschikt. Zij is binnen de Horizon de spil van het team geworden door te zorgen voor saamhorigheid binnen het team, waarbij men geleerd heeft elkaars kwaliteiten te benutten. Een team dat gewend was om aanbodgericht te werken, is door de inzet en enthousiasme van Hilde Bellaard, volledig omgeslagen en vraaggericht gaan werken.Hierbij heeft zij ook de bewoners geleerd om de regie over hun eigen leven te nemen. De bewoners van de Horizon benoemen dit ook als een van de belangrijkste dingen die zij heeft gebracht. Zij was ook de persoon die medewerkers bewust wist te maken van zowel leerdoelen als capaciteiten. In samenwerking met haar wisten medewerkers zichzelf steeds beter te ontwikkelen in hun beroep.
Haar enthousiasme voor het vak was ook zichtbaar in nieuwe dingen die zij opzette. Hierin liet ze veel visie en organisatievermogen zien. Een voorbeeld hiervan is het grote succes van de vertegenwoordigermiddagen. Bij deze middagen zijn vertegenwoordigers van cliënten massaal aanwezig en de onderwerpen die besproken worden zijn divers. De betrokkenheid van de vertegenwoordigers is hiermee zichtbaar vergroot, wat de samenwerking ten goede komt.
Verder is Hilde Bellaard zeer goed in gesprekstechnieken gebleken. Ze liet zien dat ze op diverse niveaus, zowel lastige als leuke gesprekken kan leiden en voeren. Wij hebben hier als team veel van geleerd. Bij deze willen we haar van harte aanbevelen.

“Hilde was voor ons een rots in de branding”