Privacy Verklaring

Respect voor de privacy van mijn cliƫnten en opdrachtgevers ziet Krachtig Werk als een terechte maatschappelijke plicht.

Krachtig Werk wil gerichte en persoonlijke service kunnen bieden en daar heeft Krachtig Werk soms persoonsgegevens voor nodig. Hierin volgt Krachtig Werk de AVG/GDPR, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Zie ook: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Persoonsgegevens die wij verwerken

Krachtig Werk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, deze gegevens leggen wij vast voor het vervullen van een overeenkomst of het beantwoorden van een vraag.
 • Geslacht, deze gegevens leggen wij vast zodat we u correct kunnen aanschrijven of aanspreken.
 • Adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, deze gegevens leggen wij vast voor het vervullen van een overeenkomst of zakelijk contact.
 • IP-adres, bij het bezoeken van onze website wordt uw IP adres opgeslagen in een log file en door TransIP verwerkt.
 • Internetbrowser en apparaat type , bij het bezoeken van onze website wordt uw Internetbrowser en apparaat type gebruikt door de WordPress site om onze site optimaal aan u aan te kunnen bieden.
 • Bankrekeningnummer, deze gegevens leggen wij vast voor het vervullen van een overeenkomst.

Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of het beantwoorden van een vraag.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Krachtig Werk verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u tijdens coaching.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Krachtig Werk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betalingen
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om onze diensten aan u te leveren
 • Krachtig Werk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Krachtig Werk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Zakelijke contactgegevens  

Krachtig Werk verzameld zakelijk contactgegevens voor:

 • het opstellen van een overeenkomst
 • communicatie doeleinden

Bij een overeenkomst zal Krachtig Werk ook een bankrekeningnummer vast leggen. Het bankrekeningnummer wordt opgeslagen binnen het Boekhoud pakket van e-Boekhouding. Badaco verwerkt deze gegevens, in opdracht van Krachtig Werk voor het opstellen van een jaarrekening. Krachtig Werk bewaard deze gegevens 7 jaar voor de belasting (fiscale bewaarplicht).

Krachtig Werk bewaard van zakelijke contacten alleen de voornaam, achternaam en geslacht in combinatie met bedrijfsgegevens. Onder bedrijfsgegevens vallen zakelijk bezoekadres, zakelijk postadres en zakelijk email adres. Deze gegevens worden opgeslagen binnen de Office 365 omgeving van Krachtig Werk. Deze gegevens worden bewaard zolang er een zakelijke contact is.

Coaching

Krachtig Werk verzameld voor coaching de volgende gegevens:

 • Naam,
 • adres,
 • e-mail adres,
 • geslacht,
 • leeftijd,
 • Aantekening van coaching gesprek,
 • Verslag van coaching gesprek.

Aantekening van coachingsgesprekken worden lokaal opgeslagen op een tablet en vervolgens verwerkt in een gespreksverslag. Nadat de aantekeningen zijn verwerkt worden deze verwijderd van de tablet. Het gespreksverslag wordt opgeslagen in Office 365.

Krachtig Werk bewaard de gegevens gedurende het gehele coachingstraject. Na afloop worden de gegevens verwijderd, tenzij u samen met Krachtig Werk hierover een andere afspraak maakt.

Contactformulier

De gegevens die u aanlevert via het contactformulier worden eenmalig gebruikt om met u in contact te treden voor het beantwoorden van uw vraag. Indien niet anders overeengekomen worden ze direct nadat uw vraag door ons beantwoord is verwijderd.

Het contactformulier maakt gebruik van een WordPress plugin. De WordPress site van Krachtig Werk draait bij TransIP

Aanbeveling

Na afloop van een opdracht vraag krachtig Werk altijd om een aanbeveling via linkedin. De aanbeveling wordt ook op website van Krachtig Werk geplaatst. Deze aanbeveling wordt op verzoek van de website gehaald. Mail daarvoor naar Hilde.Bellaard@krachtigwerk.nl (zie ook: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen).

Voor het verwijderen van uw aanbeveling op linkedin verwijzen wij naar: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/93509/uw-gegevens-verwijderen-van-linkedin?lang=nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Krachtig Werk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of uw werkgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Krachtig Werk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Krachtig Werk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Krachtig Werk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hilde.bellaard@krachtigwerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Krachtig Werk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Krachtig Werk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hilde Bellaard (hilde.bellaard@krachtigwerk.nl)

Voor meer informatie over GDPR en Office 365 verwijzen wij U naar: https://servicetrust.microsoft.com/ViewPage/GDPRGetStarted

Voor TransIP verwijzen wij U naar: https://www.transip.nl/knowledgebase/artikel/946-verwerkersovereenkomsten-bij-transip/. De Subverwerkingsovereenkomst kunt U bij ons opvragen.

Voor e-Boekhouding verwijzen wij U naar: https://www.e-boekhouden.nl/avg