Laurens

Interim manager en coach bij Laurens, locatie Borgsate

Periode:16 september 2013-  28 februari 2014

Opdracht:

  • Ondersteunen, coachen en begeleiden van een manager op een PG afdeling.
  • Samenwerkingsrelatie tussen manager en het team herstellen
  • Kwaliteit van zorg verbeteren
  • Stabiliteit team vergroten

Resultaat:

  • Samenwerkingsrelatie is hersteld, sfeer sterk verbeterd
  • ziekteverzuim teruggedrongen (van 35% naar 6 %).
  • De kwaliteit van zorg is sterk verbeterd

Aanbeveling:

Ary Post(locatiemanager Laurens):Hilde heeft een aantal maanden bij ons gewerkt als interim teamleider van een afdeling die in een zeer moeilijke fase verkeerde. Zij heeft een gedegen analyse opgesteld en een verbeterplan gemaakt en geïmplementeerd waardoor de afdeling weer op de rails kwam. Door de medewerkers goed te betrekken en rekening te houden met ieders kwaliteiten ontstond er ook draagvlak voor veranderingen. Medewerkers, familieleden en ik houden een goede herinnering aan haar over!