LUMC

Interim Teamhoofd Farmaceutische Patiëntzorg LUMC

Periode:22 mei 2017 t/m 8 november 2018

Opdracht:

 • Sparringpartner voor het sectiehoofd inzake de personele zaken FPZ
 • Deelname aan het MT overleg FPZ
 • Ondersteuning cultuuromslag naar een professionele werkomgeving waarin eigenaarschap,betrouwbaarheid, open communicatie, en betrokkenheid gewoon zijn.
 • Aansturing en coaching van de teamcoördinatoren Logistiek, VTGM en patiëntinformatie.
 • Samen met de teamcoördinatoren er zorg voor dragen dat de teams goed functioneren en zich verder ontwikkelen.
 • Advisering inzake kandidaat hoofd assistent (interne kandidaat) dan wel t.a.v. de selectie van een andere kandidaat.
 • Begeleiden complexe verzuimdossiers en begeleiden functioneringsdossiers. Ondersteunen en coachen van betreffende medewerkers naar een professionele werkhouding, waarin
  medewerkers de kans krijgen hun werkdoelen te realiseren. Waar nodig zullen met betreffende medewerkers vervolgstappen worden gezet

Resultaat:

 • Cultuuromslag vormgegeven naar een professionele werkomgeving waarin eigenaarschap,betrouwbaarheid, open communicatie, en betrokkenheid gewoon zijn
 • Plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd.
 • Formatie op orde gebracht en nieuwe manier van roostering ingevoerd.
 • Teamcoördinatoren gecoacht.
 • Kwaliteit en processen Patiëntinformatie, VTGM en Logistiek verder ontwikkeld.
 • Samenwerking met Laboratorium en afdeling Bereidingen verbeterd.

 

Aanbeveling:

Kim Gombert (Hospital Pharmacist en sectiehoofd):Hilde is voor onze organisatie ongelofelijk waardevol geweest. Zij heeft geholpen onze visie daadwerkelijk vorm te geven door het schrijven van een plan van aanpak en hier vervolgens doelgericht mee te werk te gaan. Hilde is sterk strategisch, maar ook mensgericht. In het jaar dat ze bij ons heeft zijn we echt tot een hoger plan gekomen met betrokken en gemotiveerde medewerkers.