Toegerust Leiderschap

De rol van de leidinggevende in de zorg staat onder druk. In onze geprofessionaliseerde wereld ligt de nadruk op het meesterschap en de autonomie van de zorgprofessional. En terecht, zij vormen de spil van goede zorg. Daarnaast hebben allerlei maatschappelijke ontwikkelingen ervoor gezorgd dat hiërarchie in kale vorm, zijn betekenis heeft verloren. Iets doen omdat een ander het zegt mag je immers van een professional niet verwachten.

Voegt de leidinggevende dan nog wel wat toe aan onze zorg? Toegerust Leiderschap is ervan overtuigd dat de rol van de leidinggevende belangrijker is dan ooit en baseert zich daarbij zowel op eigen praktijkervaring als op wetenschappelijke inzichten. Zo is de positieve samenhang aangetoond tussen de kwaliteit van de managementpraktijk en de bedrijfsprestaties (Bloom et al. 2016 en Stoker et al. 2018).

Dat die rol met de huidige ontwikkelingen nogal is veranderd, lijdt geen twijfel. Termen als eigenaarschap, zelfsturing , inzet van competenties worden gezien als dé instrumenten om kwaliteit van zorg binnen de beschikbare middelen te kunnen garanderen. Van de leidinggevende wordt verwacht om medewerkers hierop te coachen, bij te sturen en te voorzien van duidelijke kaders.

Toegerust Leiderschap gaat ervan uit dat in de eerste plaats de eigen ontwikkeling van de leidinggevende, hem of haar in staat stelt die veranderende rol te kunnen spelen. De leidinggevende die zich toegerust weet met de juiste kennis en vaardigheden zal de zorgpraktijk adequaat kunnen begeleiden.

Wie zijn wij?
Hilde Bellaard en Annelies Kienhuis werken samen onder de naam Toegerust Leiderschap en hebben beide jarenlange ervaring als (interim)manager in de volle breedte van de zorg. In uiteenlopende opdrachten en verantwoordelijkheden hebben zij leiding gegeven aan kwaliteitsverbeteringen én ervaren dat leidinggeven in de zorg er meer dan ooit toe doet. In teams en organisaties, waar het om uiteenlopende redenen niet ‘loopt’ zetten zij mensen in beweging door ‘als leidinggevende te interveniëren’. Door met oog voor mensen het gesprek te voeren over het wat, hoe en waarom van goede zorg. Door te faciliteren, te organiseren en te ondersteunen.
De essenties van de opgedane kennis en ervaring delen zij graag met u en uw organisatie. Hoe werken we?

In de visie van Toegerust Leiderschap kent de rol van de leidinggevende twee hoofdcomponenten, te weten:

  • Sturing van het (zorg)proces
  • Sturing op professioneel gedrag

Zowel de processen als het gedrag van medewerkers én leidinggevenden moeten passend en ondersteunend zijn om de beoogde missie te kunnen behalen. Wij beschouwen verantwoordelijkheid némen én gunnen als belangrijke kernwaarden en zijn ervan overtuigd dat een vloeiende samenwerking tussen hoger management, midden management en team aan de basis hiervan staat.

Wij starten dan ook met gesprekken met een brede groep van betrokkenen en analyseren met hen de problemen die in de teams spelen en de wijze waarop leiderschap wordt ingezet. We formuleren en toetsen de leervragen en stellen daarvoor een plan van aanpak op. Daarin gaat het zowel over de processen als het (gewenst) gedrag. In de uitvoering van het traject kunnen diverse werkvormen aan bod komen. Bijvoorbeeld:

  • Coaching
  • Workshops
  • Co-leiderschap
  • Groepsgesprekken

Wat kunt u verwachten?
Hilde en Annelies hebben de overtuiging dat zij, door hun jarenlange leidinggevende ervaring, een gedegen bijdrage kunnen leveren aan het toerusten van managers in alle lagen van de zorgorganisatie. Zij brengen een aanpak waarin zowel de missie als de mens centraal staat.
In samenwerking met u als opdrachtgever wordt een traject gelopen dat ertoe leidt dat de leidinggevenden (opnieuw) in staat zijn om samen met hun teams richting te geven aan de doelstellingen. Dat de ervaring leert dat effectief geleide teams veelal ook tot kostenbesparing leiden beschouwen we als bijvangst.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hilde Bellaard (0657779617) of Annelies Kienhuis (0625210407) of mailen naar info@toegerustleiderschap.nl